Referencer

Ut. har gennem de sidste 5 år været psykiatrisk konsulent på Nordbasens Rådgivningscenter, og har både forestået supervision, undervisning af personalet, samt udredning og behandling af en del klienter.

Nordbasens rådgivningscenter har rammerne som muliggør at rumme unge med omfattende følelses-og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Det er mit grundlæggende klare indtryk, at Nordbasens rådgivningscenter sigter mod at møde den enkelte unge i en anerkendende dialog for at skabe grundlaget for en relation båret af gensidig respekt.

Nordbasens rådgivningscenter har formået at skabe stabil trivsel for unge, med endog svære adfærdsvanskeligheder uden brug af enstrenget konsekvenspædagogik eller magtanvendelse.

Samtidig har Nordbasens rådgivningcenter også klienter med komplekse kognitive og psykiatriske problemstillinger, hvor ut. superviserer ifht. en faglig psykiatrisk og neuropsykologisk forståelsesramme, ofte suppleret med en udredning af den enkelte klient. En faglig bred forståelse for den unges forudsætninger og vanskeligheder er med til at skabe rammerne for et mere nuanceret og mange-facetteret pædagogisk behandlingsarbejde tilpasset den enkelte klients udgangspunkt.

Ut. har udelukkende oplevet at indgå i et konstruktivt samarbejde med Nordbasens rådgivningscenter og dets personale omkring arbejdet for at skabe trivsel og udvikling for de unge.

Mvh Jakob Ørnberg

Speciallæge i Børne-og Ungdomspsykiatri og psykoterapeut

Find os her

Administrationen
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Visitation: 40 55 26 10
CVR: 31428637

Æblevangen
Præstbro 8-10
9330 Dronninglund