Metoder

  • Anerkendende tilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Low arousel

Det pædagogiske personale laver daglige observationer og beskrivelser af borgeren, herunder med fokus på borgerens ønsker, evner og de grundvilkår, som skaber en positiv eller udfordret hverdag for borgeren. Disse med konkret udgangspunkt i borgerens aktuelle handleplan og udviklingsplan. Disse observationer og denne dokumentation danner i et samarbejde med borgeren, en forudsætning for at det pædagogiske personale, kan lave løbende analyser og drøftelser på personalemøder, samt skabe en fælles forståelse og sammenhængende og konkret indsats i borgerens hverdagligs liv og dermed sikre den bedst mulige udvikling hos borgeren.

Borgeren skal udvikle konkrete færdigheder for at nå målet om udvikling. Personalet træner disse konkrete færdigheder i planlagte daglige gøremål og aktiviteter og laver løbende opfølgninger i samarbejde med borgeren. Herefter kan der ske en justering af indsatsen, udviklingsplanen og myndigheds handleplan, for at understøtte en fortsat positiv udvikling og motivation hos borgeren. Der udarbejdes løbende status til myndighed omkring borgeren, denne kan være via opfølgnings møde, observationsnotater eller statusrapport.

Find os her

Administrationen
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Visitation: 40 55 26 10
CVR: 31428637

Æblevangen
Præstbro 8-10
9330 Dronninglund