Målgruppe

Tilbuddets målgruppe er borgere, der har udøvet voldelige overgreb, som er personfarlige, har andre psykiatriske vanskeligheder og er opmærksomheds forstyrret. Borgerne kan typisk være svært anbringelige, begrundet i deres udadreagerende, misbrugende og/eller truende adfærd.

Vores tilbud er godkendt til følgende målgrupper

  • Personer i alderen 18 – 50 med voldeligt overgreb
  • Personer i alderen 18 – 50 med personfarlig kriminalitet
  • Personer i alderen 18 – 50 med andre psykiske vanskeligheder
  • Personer i alderen 18 – 50 med opmærksomhedsforstyrrelse

Vores værdigrundlag
Udgangspunktet for støtten er et integreret hverdagslivsperspektiv med fokus på beboernes hverdagsliv samt deres evner og problemer med at håndtere det. På dette grundlag vurderes behovet for kontakt, støtte og omsorg. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for at træne og udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at mestre dagligdagen – og give den enkelte oplevelsen af livskvalitet i overensstemmelse med egne drømme og værdier. Idealet kan være at forebygge en forværring af den enkelte beboers situation. Der er ligeledes fokus på beboerens opfattelse af sig selv som aktiv, deltagende samfundsborger med dertil hørende pligter og rettigheder. Støtten skal samtidig sigte mod at den enkelte beboer kan opretholde sin integritet og selvbestemmelse i , hvor meget vedkommende ønsker at være involveret og være en del af fællesskabet.

Vores faglige målsætning
Grundlæggende opbygges relationen, motivationen og kontaktens bæredygtighed på medarbejdernes formåen til at skabe og vedligeholde tryghed og et tillidsfuldt rum ud fra en professionel relation. For at opnå den fornødne tillids relation er medarbejderne vedholdende for at forblive i samarbejdsrelationen, samtidig med at medarbejderne stiller passende krav og har ambitioner i forhold til den enkelte beboer. Vores ambition er at borgeren genvinder, vedligeholder eller udvikler øget selvstændighed, kompetencer. relationer og trivsel

Find os her

Administrationen
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Visitation: 40 55 26 10
CVR: 31428637

Æblevangen
Præstbro 8-10
9330 Dronninglund