Kontakt

Nordbasens rådgivningscenter er en selvstændig privatejet organisation, der har eksisteret siden 2009. Nordbasens rådgivningscenters vision er at tilbyde unikke og omkostningsbevidste alternativer. Vi har siden 2009 beskæftiget os med både langvarige og midlertidige pædagogiske indsatser, hvor omkostningsbevidsthed, forældreinddragelse og borgerens eget perspektiv har været i fokus.

Nordbasens rådgivningscenters kerneopgave er at yde et inkluderende, målrettet og omkostningsbevidst forløb som kan bidrage til øget trivsel, kompetencer og udvikling, der gavner både borgeren, familien, kommune og samfundet.

Nordbasens Rådgivnings Center er et socialtfagligt rådgivnings, bo og netværks tilbud i Nordjylland som tilbyder socialpædagogiske løsninger i borgerens nær og prosociale miljø.

Vi tilbyder omkostningsbevidste, forbedrende og mindst indgribende løsninger, til gavn for borgeren, kommunen og samfundet, hvor borgerens og netværkets ressourcer og perspektiv er i fokus.

Nordbasens Rådgivningscenter har gennem årene udviklet en indsats som alternativ til botilbud, som vi med succes kan tilbyde landets kommuner. Alle vores indsatser kræver et tæt samarbejde på tværs med rådgiver og andre relevante parter i indsatsens planlægning og gennemførelse, med henblik på at sikre kontinuitet og langtidseffekt af indsatsen.

Reload Image

Find os her

Administrationen
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Visitation: 40 55 26 10
CVR: 31428637

Æblevangen
Præstbro 8-10
9330 Dronninglund