Bosted i hht. paragraf 107 – paragraf 85 støtte i eget hjem

Nordbasens Rådgivnings Center er et socialtfagligt rådgivnings, bo og netværks tilbud i Nordjylland som tilbyder socialpædagogiske løsninger i borgerens nær og prosociale miljø.

Vi tilbyder omkostningsbevidste, forbedrende og mindst indgribende løsninger, til gavn for borgeren, kommunen og samfundet, hvor borgerens og netværkets ressourcer og perspektiv er i fokus.

Vi tilbyder løsninger i henhold til SEL:

§ 107 – Som er et midlertidigt botilbud, med individuelle lejligheder og tilhørende fælleslejlighed med personale døgnet rundt.

§ 85 – Støtte i eget hjem, primært til borgere som er visiteret til § 107 el 108, men som ikke ønsker et botilbud.

– Kortvarig observation el. del undersøgelse i forbindelse med kortlægning af ressourcer/udfordringer hos borgeren og/eller i familien.

Find os her
Administrationen
Åstrupvej 10
9800 Hjørring
Visitation: 40 55 26 10
CVR: 31428637